eXtend

Hoe kan je XR-technologie gebruiken binnen een broadcastomgeving

Aan de hand van vier thema’s willen we onderzoeken hoe XR-technologie binnen een broadcast omgeving geïmplementeerd kan worden en wat de gevolgen zijn voor de producent en de consument.

Impact XR op het mediaproductieprocess

Gebruiksonderzoek

Businessaspecten & ROI

Trendwatching & technologieverkenning

Pilootprojecten

Aan de hand van de trendwatching & technologieverkenning, gecombineerd met gesprekken met onze partners zullen we in jaar één een achttal piloten opzetten. Tijdens de piloten in jaar één willen we vooral achterhalen hoe bepaalde XR-technologie werkt en deze learnings meenemen naar jaar twee.

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen.