MetaHuman Creator laat toe om efficiënt kwaliteitsvolle ‘digital humans’ te creëren.

Steeds vaker zien we technologieën die tools creëren om efficiënt kwalitatieve content te kunnen maken. Unreal lanceerde recent zijn ‘MetaHuman Creator’, waarmee gebruikers zeer gedetailleerde en realistische ‘digital humans’ kunnen creëren.