AI maakt de stap naar animatie kleiner

Waar het animeren van personen doorheen de geschiedenis een taak van urenlange menselijke arbeid was, zien we steeds vaker dat immersieve technologieën, al dan niet in combinatie met ‘AI’, een hulpmiddel kan zijn om sneller en efficiënter animaties te creëren.

Zo ook met Deepmotion’s ‘Animate 3D’.